Geen categorie

Het was druk in de piramide. Zo druk dat de kleine prins de koopman uit het oog verloor. Na verwoede pogingen de koopman

Read More

Geen categorie

Het hoefgetrappel was al van ver te horen. De ingedutte bewakers schoten in het gelid; de koning komt eraan! Ze stonden nog maar

Read More

Geen categorie

"Ik kan je niets meer leren", zei de Wijsgeer toen ik zoals gewoonlijk tegenover hem zat in een comfortabele stoel bij de open

Read More

Uncategorized

“Ok”, said the athlete. “I will give it one more try, but promise me that you take the steps to get out of

Read More

Geen categorie

“Ok”, zie de sporter. “Ik zal het nog één keer proberen, maar beloof me dat je de stappen gaat zetten die nodig zijn

Read More